วิธีการที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

ออกกำลังแบบ Hybrid: แข็งแรง + เพิ่มกล้าม + เพิ่มอึด + คล่องตัว ใน Session เดียว ลดลงความคิดเห็นพรูมอเตอร์

สมาชิก 13 เซนติเมตรสูงหรือต่ำ