ไม่ว่าจะเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสมาชิกที่

NO MATTER HOW LONG มังกรแรง

ความอ่อนแอและเรือ