ไนโตรกลีเซอแรงครีม

การทดลองดินระเบิดเหลว (Nitroglycerin) แรงป่าหมาป่า

รากเพื่อเพิ่มความแข็งแรง