วิธีการบางอย่างเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

ออกกำลังแบบ Hybrid: แข็งแรง + เพิ่มกล้าม + เพิ่มอึด + คล่องตัว ใน Session เดียว ประโยชน์ของการใช้แรงที่

วิธีการที่จะเพิ่มขึ้นในสมาชิกเส้นผ่าศูนย์กลาง