ลดลงค้อนของ ธ ​​อร์ซื้อแคนาดา

[ค้อนของTHORทำอะไรได้ใครยกได้บ้าง?][Mjolnir]comic world daily เพิ่มอาหารสมาชิก

ความอ่อนแอของครี