การป้องกันความอ่อนแอ

Hicee ไฮซี ทิ้งความอ่อนแอ HD สัญลักษณ์ค้อน Runes พรู

การป้องกันที่จะเรียกคืนความแข็งแรง