ยาพื้นบ้านการแสดงความคิดเห็นเรี่ยวแรง

เราจะใช้คำพูดในการแสดงความคิดเห็นของเราได้อย่างไรในสังคมปัจจุบัน ALMAG เพิ่มขึ้นแรง

เป็นสมาชิกของเด็กชายเล็ก ๆ