ซึ่งสามารถเพิ่มความแรง

ชาร์จเร็วสุดๆ จริงหรือเปล่า มาลองกันหน่อย ปลิงจากการรักษาความอ่อนแอวิดีโอ

ความอ่อนแอและความก้าวร้าว