ห่วงโซ่ใช้รอกคิดเห็นพรู

หูแขวน ห่วงโซ่ ขนาด M8 ผลิตจากสแตนเลสแท้ ไม่เป็นสนิม สมาชิกที่เล็กที่สุดของเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่

หนังสือค้อนลดลง