ทิงเจอร์ของช่องคลอดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

ช่องคลอดแห้ง มีทางแก้ไหม? ทิงเจอร์ของรากทองกับความอ่อนแอ

ทรายในไตแรง