วิธีที่จะเพิ่มความแรง

Symbol rate ผู้หญิงเพลง Excite

Enap, ผลกระทบต่อความแรง