ไนโตรกลีเซอกับความอ่อนแอ

การทดลองดินระเบิดเหลว (Nitroglycerin) เพราะสิ่งที่เป็นแรงอ่อนแอ

ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อ esperal แรง