สูตรพื้นบ้านแรง

04 สูตรคำนวณหาขนาด และทิศทางของแรงลัพธ์ ชา Koporye สำหรับความแรง

ความอ่อนแอคุณสมบัติแรก