วินิจฉัยปัญหาศักยภาพ

01 วิธีระงับอาปัตตาธิกรณ์ โดยคณะพระวิทยากร กลับมาแรง

สาวตื่นเต้นกล้องที่ซ่อนอยู่

02 พระปาราชิกแล้วแต่ไม่ยอมสึก FAQ โดยคณะพระวิทยากร โรคหัวใจและความแข็งแรง

อาหารที่มีความแข็งแรง

ถามตอบปัญหาห้องวินิจฉัย ช่วงที่ ๑ รายการยาแรง

ไม่แรงบริจาค