วิธีการเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของสิ่งที่จะกิน

I AM : Accountant นักบัญชี จากความอ่อนแอชาย

น้ำผึ้งกับถั่วเพื่อเพิ่มความแข็งแรง