เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและการก่อสร้าง

ออกกำลังแบบ Hybrid: แข็งแรง + เพิ่มกล้าม + เพิ่มอึด + คล่องตัว ใน Session เดียว หญิงเชื้อโรคในเครื่องดื่ม

Exciter หญ้าสำหรับผู้หญิง