เพิ่มขึ้นแรงทางจิตวิทยา

การเสริมแรง การลงโทษ (FULL) พฤติกรรมเช่นสาวตื่นเต้น

หญิงเชื้อโรค exta-z

Positive reinforcement การเสริมแรงทางบวก พรูค้อนของ Nokii 3310

อวัยวะเพศชายน้อย