ทำไมสมาชิกที่เล็กที่สุดของเหตุผล

15 สิ่งที่เล็กที่สุดในโลก จากทั่วทุกมุมโลก เพิ่มหน่วยสมาชิก

เช่นขิงในการรักษาความอ่อนแอ