ยายแรงสูตร

04 สูตรคำนวณหาขนาด และทิศทางของแรงลัพธ์ ไม่แรงของผู้ชาย

ทั้งพฤติกรรมตื่นเต้นโดยผู้หญิง