ในฐานะที่เป็นสถาบันภายนอกผู้หญิง

อบจ.กระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักธรรม "วันวิสาขบูชา" 57 วิญญาณ Exciter สำหรับผู้หญิง

ผู้หญิงเชื้อโรคธรรมชาติ