ฮอร์โมนขยายขนาดอวัยวะเพศ

ฮอร์โมนชาย ทำให้ใหญ่ยาว เพิ่มขนาดชาย ด้วยสมุนไพรไทย อยากใหญ่ยาวมีคำตอบ ไม่ไส้เลื่อนความอ่อนแอ

หมายถึงการเสริมสร้างความแข็งแรง