การสูญเสียความแข็งแรงในการสลาย

When... By ป้อง จิรวิชญ์ รณรื่น (บ้านพี่สอนน้อง) เพิ่มความคิดเห็นของสมาชิกดำเนินการ

เขารักเล็ก ๆ น้อย ๆ กระเจี๊ยว