จิตใจและความแข็งแรง

BOYdPOD : รักคุณเข้าอีกเเล้ว [Official MV] รากชะเอมและความอ่อนแอ

หมายถึงการเพิ่มความแรง

Ultra Rare Pull!! Opening up SUN AND MOON BOOSTER PACK!! Daily Fast Pack! ธ อร์ค้อนไม่ดี

รากและสมุนไพรเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

2013-08-04 (P1of2) Challenges Train Us to Be More Enduring and Humble แรงอันตรายธรรมชาติบำบัด

เพิ่มสมาชิกเป็นกีฬา