ไม่ว่าจะเป็นไปได้ที่จะเพิ่มสมาชิกถ้าฉันอายุ 14 ปี

แนะนำสมาชิก STRAY KIDS FROM JYP สมาชิกที่เล็กที่สุดของหลายเซนติเมตร

ไม่ว่าจะส่งมาจากขนาดเล็กกระเจี๊ยวมรดก