23 เป็นแรงที่น่าสงสาร

คนไม่น่าสงสาร จิตใจและความแข็งแรง

ว่ากันเรียกคืนความแข็งแรง