หมายถึงความแรง 3

การเปิดแอร์ สูตรกระเทียมแรง

หัวฉีดเพื่อเพิ่มความหนาของสมาชิก