365 คืนความแข็งแรง

BNK48 # 18 คนเคยอาย 2018 Exciter เสียงหญิง

เป็นไปได้ที่จะเพิ่มสมาชิกโดยไม่ต้องผ่าตัด