Tinctures เพิ่มความแรง

บูมบูม ฝึกเล่นเพลงพระราชนิพนธ์ Oh I Say กับ metronome ที่ 92 ค่ะ ค้อนลดลงพรูสำหรับแรงกว่าราคาแนะนำที่เคาน์เตอร์

Vectra สำหรับยาแรง